REGULAMIN

Regulamin promocji Wymień starą pieczątkę na nową

Warszawa, czerwiec 2015

Organizator promocji:

Niniejszy regulamin określa zasady promocji zorganizowanej przez firmę Trodat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 22.

Regulamin określa zasady promocji „Wymień starą na nową”, zwanej dalej „Promocją.

Partnerami Promocji są klienci bezpośredni Trodat Polska Sp. z o.o., u których uczestnik promocji może dokonać zakupu zwanymi dalej Punktami promocyjnymi.

Lista Punktów promocyjnych w okresie trwania promocji dostępna będzie na stronie www.kuppieczatke.pl.

Adresaci promocji:

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przez cały okres trwania Promocji

Produkty objęte akcją:

Produkty marki Trodat z serii Printy w rozmiarze 4911, 4912, 4913.

Czas trwania akcji:

Od 11.06.2015 r. do wyczerpania zapasów.

Zasady promocji:

Adresat promocji, który w okresie trwania promocji kupi w jednym z punktów promocyjnych pieczątkę Trodat Printy w jednym z rozmiarów objętych akcją. Otrzyma do tej pieczątki ładowarkę samochodową.

Reklamacje:

Reklamacje w sprawie wad fizycznych powinny być zgłoszone przez adresatów promocji wyłącznie na piśmie w ciągu 14 dni od daty zakupienia pieczątki.